Suomen Vuokrapakettiauto.fi Y- 2025893-0 sopimusehdot

1.Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokraamon ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. Mikäli Asiakas on yhteisö, rekisteröity yhdistys tai vastaava pidetään Asiakkaana epäselvissä tapauksissa sopimuksen allekirjoittajaa. Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Ellei Asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu maksimissaan sovitun vuokran suuruiseen alennukseen. Vuokraamon maksimivastuu kaikissa korvauksissa, niin oikeudellisissa kuin muissakin Asiakkaaseen on kaikkineen 70€ suuruinen. Asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa ajoneuvoa. Mikäli asiakas ei saavu viimeistään puolen tunnin kuluttua sovitusta vuokrausajankohdasta hän menettää ennakkomaksun eikä vuokraamolla ole velvollisuutta toimittaa korvaavaa vuokra-autoa. Puhelimessa ja sähköpostilla tehty varaus on sitova ja vuokraamolle syntyy oikeus laskuttaa ennakkoon sovittu vuokran hinta, vaikka autoa ei lainattaisikaan.

2. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava ajoneuvo vuokraamon edustajalle sovitun mukaisesti. Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, vuokraamolla on oikeus periä 80€ jokaiselta alkavalta tunnilta. Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. Ajoneuvo luovutetaan vain voimassaolevaa ajokorttia vastaan. Autoa ei saa viedä ulkomaille.

3. Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä kun Asiakas vastaanottaa auton ja päättyy etukäteen sovittuna vuokra-ajan päättymisajankohtana. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu varatun ajan mukaan eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi auton ennen vuokra-ajan päättymistä. Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää, että ajoneuvo on käytettävissä. Varauksen pidennys veloitetaan vuokrapakettiauto.fi sivun hinnaston mukaan kuin se olisi erillinen uusi varaus.

4. Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla. Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Auto voidaan luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi vain vuokraamon kanssa tehdyllä kirjallisella sopimuksella. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä henkilölle, jolle auto luovutetaan kuljetettavaksi. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Ajoneuvolla ei saa kuljettaa kiviä, tai tiiliä eikä sitä saa ylikuormittaa. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Vuokra-auto tarkistetaan yhdessä vuokraamon edustajan kanssa, kunkin auton yksilöllisellä ns vikalistana ennen vuokraamista, mikäli autossa on huomautettavaa se merkitään tähän vuokrasopimukseen, vikalista on mukana autossa ja on koko ajan asiakkaan nähtävissä. Ajoneuvossa tupakointi ja lemmikkien kuljetus on kielletty. Ellei Asiakas noudata tätä kieltoa, vuokraamolla on oikeus vaatia 200€ puhdistusmaksu.

5. Asiakas on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. Vuokraamo laskuttaa Asiakasta vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan. Mikäli muuta ei sovita ennen vuokraustapahtumaa on korvausvastuun yläraja 1500€ vahinkoa kohden. Mikäli asiakas kolhii vanteita tai hävittää auton lisävarusteita tai tuulilasi hajoaa niihin ei sovelleta vakuutusehtoja vaan ne veloitetaan erillisellä laskulla suoraan asiakkaalta. Mikäli Asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon, laskuttaa vuokraamo Asiakasta toisen auton korjauskustannusten mukaan korvausvastuun ylärajaan asti, riippumatta siitä, korvaako vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vaurion. Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen Asiakasta aiheutetuista vahingoista. Asiakas on vastuussa kaikista auton käyttämisestä johtuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista ja viranomaismaksuista. Aiheutetuista maksuista vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 €:n käsittelymaksun. Asiakas on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat puhdistuskustannukset. Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta asiakkaan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä kielletyllä tavalla taikka siitä että Asiakas on muuten olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Asiakas vapautuu korvausvelvollisuudesta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. Omavastuuosuus maksetaan kokonaisuudessaan vuokraamolle heti vahingon tapahduttua, jonka jälkeen vuokraamo vie auton huoltoon. Todellisten kulujen jälkeen mahdollinen erotus palautetaan Asiakkaalle. Lisäksi jokaiselta seisontapäivältä veloitetaan 50€, kuitenkin maksimissaan 30 päivän ajalta. Mikäli Asiakas ei ota yhteyttä itse aiheutetun vahingon sattuessa heti vuokraamoon, ei omavastuulla ole kattoa, vaan kaikki kulut veloitetaan suoraan asiakkaalta.

6. Asiakas tankkaa auton itse vuokra-ajan sisällä. Diesel on tankattava lähimmällä mahdollisella huoltoasemalla. Mikäli autoa ei palauteta tankattuna on tankkausmaksu: 0.5€/km + 20€.

7. Vahinko- ja varkaustapauksissa asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä vuokraamon henkilökuntaan. Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on aina otettava yhteyttä vuokraamoon ja täytettävä vahinkoilmoitus, sekä otettava yhteys poliisiin. Vuokraamolla on oikeus vaatia asiakkaalta vakuusmaksua tai maksamista luottokortilta ennen ajoneuvon luovutusta, jonka perusteella vuokraamolla syntyy oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat maksut.